Comunicat de presa

Bucureşti, 15 aprilie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Au fost stabilite criteriile de admitere,

pentru anul universitar 2010-2011,

pentru programele de conversie profesională postuniversitară organizate în cadrul proiectului

„Formarea profesională a cadrelor didactice

din învăţământul preuniversitar

pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”.

 

Din data de 15 aprilie 2010, candidaţii au posibilitatea de a se preînscrie (fie online, prin completarea unui formular ce se va regăsi pe site-ul proiectului www.proiecte.pmu.ro/web/conversii, fie prin fax/telefon/e-Mail, la sediul fiecărei universităţi partenere din cadrul proiectului) pentru unul din programele de formare. Preînscrierea nu este obligatorie pentru admiterea într-un program de formare!

Perioada generală de înscriere este cuprinsă între 14 iunie – 5 septembrie 2010, însă aceasta variază de la universitate la universitate.

Astfel, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti perioada de inscriere este:

1 iulie – 31 august 2010, orele 9.00 – 15.00, la Secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr. 39, cod 100680, Ploiesti, Romania, PO BOX 52,Tel.: + 0244 57.55.98, Fax: 0244 57.58.47, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pagina web: http://conversii.masterprof.ro, http://www.upg-ploiesti.ro

Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare din cadrul proiectului sunt:

a. Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare;

b. Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar;

c. Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Criteriile generale de ierarhizare avute în vedere sunt:

a. Media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de licenţă).

b. În baza autonomiei universitare, daca este necesară departajarea, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti va utiliza criteriile cuprinse în metodologia proprie de admitere.

Admiterea în cadrul programelor de formare de conversie profesională postuniversitară se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, pe baza criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile. Dosarul de înscriere se depune la universitatea la care se doreşte participarea la formare, în perioada şi în conformitate cu orarul stabilit de fiecare universitate. Organizarea unei grupe pentru fiecare dintre specializările anunţate se va realiza numai dacă există un număr de minim 20 de cursanţi.

Specializările matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, geografie, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză se vor studia pe parcursul a 4 semestre şi vor totaliza, fiecare, 120 de credite, în timp ce tehnologia informaţiei şi psihopedagogia vor necesita 3 semestre de studiu şi vor însuma, fiecare, 90 de credite.

Specializările organizate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti sunt:

  • matematică,
  • tehnologia informaţiei,
  • limba şi literatura română,
  • limba şi literatura engleză,
  • limba şi literatura franceză.

Specializarile organizate de celelalte universităţi partenere sunt:

  • Universitatea din Bucureşti: istorie, geografie
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: chimie, psihopedagogie
  • Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj Napoca: biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, matematică, tehnologia informaţiei
  • Universitatea "Transilvania" din Braşov: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, matematică, fizică, chimie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză
  • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei

***

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” se implementează la nivel naţional şi, în cadrul acestuia, este finanţată formarea pentru un număr de 1.000 cadre didactice. Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul grupurilor defavorizate - cum ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural sau cadrele didactice femei - reprezintă o prioritate în cadrul proiectului, iar o atenţie deosebită va fi de asemenea acordată cadrelor didactice aflate la începutul carierei, cu vârsta sub 35 de ani.

Programele de formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar ce urmează a fi implementate sunt programe de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de 3 sau 4 semestre, organizate în baza Legii nr. 94/1995, art. 161, forma de învăţământ la distanţă. Programele se finalizează cu examen de absolvire, promovarea examenului de absolvire conferind dreptul la obţinerea unei diplome şi dreptul de a profesa în noua specializare.

În elaborarea planurilor de învăţământ şi a materialelor de studiu s-a pornit de la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele stipulate de standardele profesionale ale profesorilor, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), precum şi de la cerinţele impuse de tehnologia educaţiei la distanţă.

Materialele de studiu pun cu precădere accent pe studiul individual al participanţilor, iar modulele sunt astfel elaborate încât prin formă şi conţinut să fie uşor abordabile pentru studiul individual şi să stimuleze dialogul la distanţă între profesor şi student. Activităţile de formare din cadrul proiectului se vor realiza cu suportul unei platforme de educaţie la distanţă, care va presupune disponibilitatea permanentă a materialelor didactice şi va permite comunicarea bidirecţională cadre didactice – cursanţi, precum şi a cursanţilor între ei.

Pentru mai multe informaţii privind înscrierea la oricare dintre universităţile din cadrul proiectului, puteţi vizita adresa www.proiecte.pmu.ro/web/conversii sau ne puteţi contacta la numărul de telefon: 021.305.59.95 sau pe e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pentru relaţii privind înscrierea la specializările organizate în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, ne puteţi contacta la:

B-dul Bucuresti, nr. 39 , cod 100680,

Ploiesti, Romania, PO BOX 52

Tel.: + 40 244 575 598

Fax: +40 244 575 847

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pagina web: http://conversii.masterprof.ro, http://www.upg-ploiesti.ro

 

 

Last Updated (Wednesday, 21 April 2010 13:28)